Databázové systémy

Písomka z dátových modelov

3. úloha

Pre schému relácie R sú dané funkcionálne závislosti FD1, FD2, FD3, FD4, FD5.

Počet bodov

13 bodov

Odovzdanie

Riešenie odovzdajte ako obrázok (v jednom z formátov: .jpg, .jpeg, .png, .svg) do Google Fromulára pre 3. úlohu.

Riešenie