Databázové systémy

Domáca úloha č. 6.4 - riešenie