Databázové systémy

Domáca úloha č. 6.3 - riešenie