Databázové systémy

Domáca úloha č. 6.2 - riešenie