Databázové systémy

Domáca úloha č. 6.1 - riešenie