Databázové systémy

Domáca úloha č. 6.1

Schému relácie postupne pretransformujte do 2NF, 3NF, BCNF (ak je to potrebné)

Domáca úloha č. 6.2

Schému relácie postupne pretransformujte do 2NF, 3NF, BCNF (ak je to potrebné)

Domáca úloha č. 6.3

Schému relácie postupne pretransformujte do 2NF, 3NF, BCNF (ak je to potrebné)

Domáca úloha č. 6.4

Schému relácie postupne pretransformujte do 2NF, 3NF, BCNF (ak je to potrebné)