Databázové systémy

Domáca úloha č. 5 - príklad riešenia