Databázové systémy

Domáca úloha č. 4.2 - príklad riešenia