Databázové systémy

Domáca úloha č. 4.2

Pretransformujte entitno-relačný model knižnice, do logického modulu relačnej databázy.

Databáza eviduje autorov kníh, jednotlivé výtlačky kníh, požičanie a vrátenie výtlačku. Eviduje informácie o zamestnancoch a čitateľoch. Vypožičanie a vrátenie knihy môžete reprezentovať jednou tabuľkou.