Databázové systémy

Domáca úloha č. 4.1 - príklad riešenia