Databázové systémy

Domáca úloha č. 3.2 - príklad riešenia