Databázové systémy

Domáca úloha č. 3.2

Navrhnite časť ER modelu pre databázu informácii o ľudoch na univerzite. Databáza bude obsahovať informácie o zamestnancoch a študentoch. Vytvorte typy entít

Pedagogický pracovníci majú pridelené predmety (neriešte pridelenie na semester), vedecký pracovníci majú pridelené projekty.

Študenti majú pridelený študíjný odbor.

Študenti si na univerzite môžu privyrábať ako asistenti pre pedagogiku. Vytvorte typ entity reprezentujúci týchto študentov (sú zároveň študentami aj zamestnancami).