Databázové systémy

Domáca úloha č. 3.1 - príklad riešenia