Databázové systémy

Domáca úloha č. 3.1

Vytvorte časť ER modelu, ktorá reprezentuje zákazníkov. Zákazníci môžu byť súkromné osoby alebo firmy.