Databázové systémy

Domáca úloha č. 2.2 - príklad riešenia