Databázové systémy

Domáca úloha č. 2.1 - príklad riešenia