Databázové systémy

Domáca úloha č. 1. - príklad riešenia