Databázové systémy

Domáca úloha č. 1.

Navrhnite konceptuálny model pre cestnú sieť medzi mestami, dedinami a osadami. Databáza musí obsahoať aj dĺžky cestných spojení. Evidujte informácia o krajinách, kde sa mestá, dediny a osady nachádzajú.